Spirituelt

Spirituelt

Sjamanisme:  Naturfolk verden rundt har benyttet sjamanisme til alle tider, i tusenvis av år. Sjamanisme er ingen religion, men en forståelse at alt liv er forbundet og er ett - og har sjel. Det har også sjamantromma som er laget av levende materialer - tre og dyrehud/skinn. Trommas sjel lever i trommas sentrum, og tromming er som menneskets hjerteslag - hevder the natives of America/indianerne. Siden trommas sjel lever i trommesentrum, bør du ikke slå med trommestikken midt i tromma, men i litt avstand fra sentrum. Sjamanen(e) i stammen / gruppa har spesielle medfødte og opptrente evner, og bruker tromma som redskap. Det gjøres for bl.a. å sette seg i transe, forutsi fremtidige hendelser, påkalle åndene, heale syke personer eller dyr, avsløre eller forutsi skjult kunnskap mm.  Jeg har stor sans for den kultur, harmoni og det likeverd som sjamanismen innebærer. Derfor har min kone og jeg oppsøkt flere kjente "kultsteder" rundt i verden. Dette har ført meg til en videreutvikling og bedre forståelse både av meg selv og andre. 

Healing:  Healing er en av flere alternative behandlingsformer. Det er en voksende interesse for healing, som bør utføres under strenge etiske retningslinjer. Healing dreier seg om å bruke evner vi alle er født med og som kan videreutvikles. Healing formidles gjennom tankene og hendene. Jeg kan nevne at tromming eller rasling kan hjelpe til med å løse opp traumer, spenninger eller blokkeringer, eller skape en beroligende situasjon - det kommer an på måten en bruker tromma eller raslen på. Det kan du lese mer om i avsnittet "4-siders info-skriv" under valget Sjamantrommer i  venstre marg ( eller de horisontale meny-strekene på mobiltelefoner). 

Healing kan forklares med medmenneskelig helbredelse. En healer har et ønske om å hjelpe og gi omsorg, og virker som en kanal for positive, helbredende energier som tilføres pasienten. Kroppen får mulighet til å styrke og helbrede seg selv. Det er sammenheng mellom kropp og sjel, og healing kan være med på å rette opp ubalanser. Dette gir hjelp til selvjelp. Etter healing kan noen oppleve en forverring av situasjonen før en blir bedre. Dette er ofte normalt. 

Healing kan brukes i selvhelbredelse. Det kan gjøres ved å stimulere og sette i gang prosesser i menneskets fantastiske energisystem. Det er mulig å løse opp spenninger og blokkeringer, og skape en positiv balanse ved hjelp av healingenergi. Sykdommer kan ofte skyldes traumer og spenninger i kroppen fra tidligere liv. Selv om pasientene har prøvd en rekke behandlingsformer, er det ikke sikkert alle blir friske. Healing kan være med på å gi pasienten en bedret livssituasjon slik at en fungerer bedre i hverdagen. Selvutvikling kan også være en del av healingen. Ubalanser i en livssituasjon kan bl.a. skyldes stress i jobbsammenheng, utbrenthet, familiære problemer, vanskelige følelser osv. Healing kan være med på å finne andre løsninger på problemene, skape større overskudd og kreativitet. Healing kan benyttes for å skape en harmonisk selvutviklingsprosess. I det hele tatt å forbedre livskvaliteten. 

Fjernhealing skjer med de samme energier som er nevnt over, men formidlingen skjer via tankekraft (telepati).

Tradisjonell legebehandling:  Jeg vil spesielt nevne at verken healing eller andre alternative behandlingsformer må erstatte legekonsultasjoner. Healing kan være en behagelig, supplerende behandlingform. 

Healing av dyr og dyrekommunikasjon:  Noen ganger kan du komme i en situasjon der dyr trenger behandling. Gjelder det husdyr eller tamme dyr bør du først kontakte eieren for tillatelse til å behandle dyret (hvis det er mulig i situasjonen). Hvis eieren ikke kan kontaktes - eller hvis det gjelder ville dyr - bør du prøve å spørre dyret om tillatelse til en behandling. Dette må gjøres i en mental kommunikasjon med dyret. Da får du forhåpentlig tillatelse til en passende behandling, som f.eks. healing. 

LYS OG KJÆRLIGHET
Søk